Uitzenden en ontvangen van mbo studenten/ stagiaires in Europa

Hoe worden buitenlandse leerervaringen (mobiliteit) gedurende de beroepsopleiding in Europa erkend?
Helemaal niet, de hele leerperiode moet altijd opnieuw worden herhaald.
Erkenning is mogelijk als de noodzakelijke afspraken tussen de ontvangende en sturende organisatie en andere relevante partijen in orde zijn
Europa garandeert dat zulke leermobiliteit direct erkend wordt in het eigen land

Wie organiseert ECVET mobiliteit?
De leerling zelf
De organisatie die de leerling stuurt is verantwoordelijk voor alles in het eigen land en de ontvangende organisatie is verantwoordelijk in het land van ontvangst
Het is een gezamenlijke inspanning van de betrokken partijen en de verantwoordelijkheden zijn gezamenlijk bepaald bij de start van de totale planning

Welke randvoorwaarden moeten vastgelegd voor een grensoverschrijdende ECVET mobiliteit?
De zendende en ontvangende organisatie moeten overeenstemming hebben op de set van te behalen leerresultaten gedurende het buitenlandverblijf
De opleidingsprogramma’s van de zendende en ontvangende organisaties moeten hetzelfde zijn of op zijn minst onderling erkend
De zendende en de ontvangende organisatie moeten hun programma’s in dezelfde modules structureren om zo transnationale leermobiliteit te implementeren


Wie mogen deelnemen aan ECVET mobiliteit?
Mbo studenten met beroepsopleidende leerweg (BOL)
Elke student in elke vorm van initiële of vervolg- en beroepsopleiding
Studenten, onder de 25 jaar, in elke vorm van beroepsonderwijs

Wat zijn de kerninstrumenten van ECVET mobiliteit?
Het diploma en het mobiliteitscontract
De leerovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst
Memorandum of Understanding en de leerovereenkomst (Learning Agreement)

Je bent precies op de goede weg. Het euVETsupport portal zal je alle noodzakelijke informatie bieden om klaar te zijn voor Europa.
Je bent op weg naar Europa. Ons euVETsupport portal ‘learning & sharing’ zal zeker in staat zijn om je te begeleiden bij je volgende stappen om klaar te zijn voor Europa.
Je bent klaar voor Europa. Onze gebruikers en onze leeromgeving biedt je instrumenten om met Europese collega’s en experts uit heel Europa uit te wisselen.