Erkenning van eerder verworven niet- of informeel leren

Welk soort leren wordt bedoeld met EVC (elders verworven kennis, vaardigheden en competenties)?
Elke vorm van leren dat iemand tot dan heeft verworven
Eerder formeel onderwijs bij een erkende onderwijsinstelling
Eerder niet- en informeel leren in de beroepspraktijk

Waarom is erkenning van EVC (elders verworven kennis, vaardigheden en competenties) belangrijk?
Alle vaardigheden van een individu zijn belangrijk voor Europese burgers en de Europese economie en deze moeten bewijsbaar zijn
Om overlappende leerresultaten te vermijden mag EVC niet worden gemixt met huidig leren
Elders verworven kennis kan verkeerd zijn en moet daarom opnieuw worden bekeken om fouten te identificeren en te vermijden

Welke van de volgende Europese instrumenten is niet bedoeld voor erkenning van niet- en informeel leren?
Europese Kwalificatieraamwerk (EQF), Europese punten systeem voor beroepsonderwijs (ECVET) en Europass
Europese vaardigheden/ competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO) en het Europese Raamwerk voor sleutelcompetenties
Richtlijn 2005/36/EC gereguleerde beroepen


Wanneer is de erkenning van EVC vooral belangrijk voor lerenden en werkenden?
In overgangsperioden zoals naar een nieuwe baan of opleiding
Na het afronden van algemeen voortgezet onderwijs
Bij de toetreding van de arbeidsmarkt na een vervolgopleiding

Hoe kunnen leerresultaten worden verworven?
Alleen door het volgen van formeel onderwijs
Alleen door het opdoen van werkervaring
Er is niet vastgelegd op welke wijze deze worden verworven

Je bent precies op de goede weg. Het euVETsupport portal zal je alle noodzakelijke informatie bieden om klaar te zijn voor Europa.
Je bent op weg naar Europa. Ons euVETsupport portal ‘learning & sharing’ zal zeker in staat zijn om je te begeleiden bij je volgende stappen om klaar te zijn voor Europa.
Je bent klaar voor Europa. Onze gebruikers en onze leeromgeving biedt je instrumenten om met Europese collega’s en experts uit heel Europa uit te wisselen.