In dienst nemen van gekwalificeerd personeel uit andere Europese landen

Welk instrument zet Europa in om kwalificaties in Europa met elkaar te kunnen vergelijken?
Het Europese Kwalificatieraamwerk
Europese Kernkwalificaties
Europese Sectorale kwalificaties

Welke informatie biedt het EQF niveau een organisatie die op zoek is naar buitenlandse werknemers?
het organisatieniveau waarop een kandidaat kan werken met zijn/haar diploma
Het competentie niveau dat overeenstemt met de kwalificatie van de kandidaat
het niveau van ondernemend gedrag dat overeenstemt met de kwalificatie van de kandidaat

Welk soort kwalificatie komt meestal overeen met EQF niveau 4?
Diploma beroepsonderwijs
Master
Doctoraat


Waar kun je het EQF niveau van een kwalificatie vinden?
op het certificaat
in het Europese register van kwalificaties
op de kwalificatiekaart van de werknemer

Welk van de volgende niet Eu landen implementeren tot dusver geen op leerresultaten gebaseerde kwalificaties of competentieraamwerken?
Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika
Verenigde Staten (VS), Canada, Japan
Rusland, Oekraïne, China

Je bent precies op de goede weg. Het euVETsupport portal zal je alle noodzakelijke informatie bieden om klaar te zijn voor Europa.
Je bent op weg naar Europa. Ons euVETsupport portal ‘learning & sharing’ zal zeker in staat zijn om je te begeleiden bij je volgende stappen om klaar te zijn voor Europa.
Je bent klaar voor Europa. Onze gebruikers en onze leeromgeving biedt je instrumenten om met Europese collega’s en experts uit heel Europa uit te wisselen.