Opleidingen aan de Europese standaards aanpassen

Wat betekent het acronym EQF?
Europees Kwaliteitsraamwerkk
Europese Kwaliteitsverzenders
Europees Kwalificatieraamwerk

Hoe kunnen kwalificaties/ certificaten worden vergeleken met buitenlandse kwalificaties/certificaten?
Op basis van trainingstijd
Op basis van leerresultaten
Op basis van opgedane werkervaring

Wat betekent leerresulaten?
Een set van kennis, vaardigheden en/of competenties dat een individu heeft verworven en/of in staat is te tonen na een formeel, niet formeel of informeel leerproces
Het rendement van een investering dat een individu of een organisatie behaalt door de investering in een specifieke initiële en of vervolgopleiding in het beroepsonderwijs
De resultaten van een gestructureerd leerproces dat plaatsvindt bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling gegeven door een bevoegde trainer of docent.


Wat betekent “competentie” in de context van EQF?
Kennis van feiten, principes, theorieën en praktijken gerelateerd aan een werkterrein.
De vaardigheid om kennis toe te passen en te gebruiken om taken uit te voeren en problemen op te lossen.
Vaardigheden gedefinieerd in termen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Hoe beïnvloedt de leerresultatenaanpak het middelbaar beroepsonderwijs?
Helemaal niet, alles gaat op dezelfde wijze verder.
Beroepsonderwijs moet gericht zijn op het behalen van vooraf beschreven leerresultaten.
Beroepsonderwijs moet beschreven zijn in eenheden en modules.

Je bent precies op de goede weg. Het euVETsupport portal zal je alle noodzakelijke informatie bieden om klaar te zijn voor Europa.
Je bent op weg naar Europa. Ons euVETsupport portal ‘learning & sharing’ zal zeker in staat zijn om je te begeleiden bij je volgende stappen om klaar te zijn voor Europa.
Je bent klaar voor Europa. Onze gebruikers en onze leeromgeving biedt je instrumenten om met Europese collega’s en experts uit heel Europa uit te wisselen.